Czcionka:
Obraz przedstawia budynek Szkoły Podstawowej w Goleszowie
43-440 Goleszów
ul. 1 Maja 1
Telefon 33 479 05 24 33 852 71 50
Obraz przedstawia Godło Polski

Rada Rodziców informacje

Skład Rady Rodziców:


Przewodnicząca: Hanna Kozieł
Z-ca przewodniczącej: Jarosław Jałowiecki
Skarbnik: Olga Smoleń
Sekretarz: Anna BujokKonto Rady Rodziców:
BS Cieszyn O/Goleszów
84 8113 1020 2002 0048 8358 0001