Czcionka:
Obraz przedstawia budynek Szkoły Podstawowej w Goleszowie
43-440 Goleszów
ul. 1 Maja 1
Telefon 33 479 05 24 33 852 71 50
Obraz przedstawia Godło Polski

Harmonogram spożywania obiadów

Obiady spożywane są w dwóch stołówkach. Wydawane są podczas długich przerw. Podczas spożywania posiłków obowiązuje regulamin, którego należy obowiązkowo przestrzegać.