Czcionka:
Obraz przedstawia budynek Szkoły Podstawowej w Goleszowie
43-440 Goleszów
ul. 1 Maja 1
Telefon 33 479 05 24 33 852 71 50
Obraz przedstawia Godło Polski

Zarządzenia ogólne


Z a s a d y    p o r z ą d k o w e


1. Do szkoły wchodzimy ustalonym wejściem. Wszyscy korzystają z szatni i przebierają się w obuwie zamienne. Nie wolno trzymać ubrań w klasie. W szatni zachowujemy spokój i porządek. Nie wolno przebywać w szatni bez potrzeby.

 

2. Uczniowie oczekujący na lekcje oraz uczniowie po lekcjach korzystają ze świetlicy. Nie wolno w czasie lekcji przebywać na korytarzu.

 

3. Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Telefon na czas pobytu w szkole pozostaje wyłączony.

 

4. Na lekcje w-f nosimy obowiązkowo białą koszulkę i ciemne spodenki.

 

5. W szatni przy sali gimnastycznej zachowujemy porządek. Ubrania mają być powieszone na wieszakach, a tornistry ułożone na ławkach. Przedmioty wartościowe, portfele dajemy na przechowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

 

6.  Obiady na stołówce szkolnej należy spożywać w ciszy i w kulturalnej atmosferze. Uczniowie nie stosujący się do zasad, będą proszeni o opuszczenie stołówki.

 


Szatnia

Z szatni korzystamy tylko w celu zmiany ubrań przed i po lekcjach. Obowiązuje zakaz przebywania w szatniach podczas wszystkich przerw lekcyjnych.

Uczniowie klas młodszych obowiązkowo przechowują obuwie w woreczkach !


 Przed lekcjami

Wprowadza się zakaz wejścia na górny korytarz w nowej części szkoły przed godziną 7 30. Wejście możliwe jest tylko z nauczycielem dyżurującym.

Uczniowie oczekujący na lekcje, obowiązkowo przebywają w świetlicy. 


Przed lekcjami w - f

Na lekcję w-f uczniowie czekają w wyznaczonych miejscach.

Zajęcia w hali – oczekiwanie na korytarzu we wnęce naprzeciwko sali chemicznej.

Zajęcia w sali gimnastycznej – oczekiwanie na ławkach przy sali 30.

Nauczyciel w-f przychodzi po uczniów i prowadzi do przebieralni.

Nie wolno wchodzić do przebieralni bez pozwolenia – dotyczy to szczególnie korytarza i pomieszczenia przy małej sali gimnastycznej.


Przerwy między lekcjami

Oczekując na lekcję przebywamy przed klasą ,w której będą odbywać się zajęcia, nie przemieszczamy się po szkole bez przyczyny (wyjątek stanowi pójście do biblioteki, na obiad, na wyraźnie polecenie nauczyciela)

Nie wolno przebywać i chować się w przejściu pomiędzy starym i nowym budynkiem znajdującym się obok gabinetu higienistki.

 Nie przebywamy w toaletach bez potrzeby i nie niszczymy sprzętów, zachowujemy tam czystość i porządek.


 Telefony

Obowiązuje zakaz korzystania z telefonów. Nie wolno chodzić z telefonem w dłoni mimo, że jest wyłączony. Telefon należy schować.

Gdy istnieje potrzeba skontaktowania się z rodzicami w ważnej sprawie, telefonujemy wyłącznie w sekretariacie szkoły.

Zegarki „dzwoniące”, w szkole są całkowicie wyłączone.