Czcionka:
Obraz przedstawia budynek Szkoły Podstawowej w Goleszowie
43-440 Goleszów
ul. 1 Maja 1
Telefon 33 479 05 24 33 852 71 50
Obraz przedstawia Godło Polski

Zarządzenia ogólne


Z a r z ą d z e n i a    p o r z ą d k o w e


1. Do szkoły wchodzimy ustalonym wejściem. Wszyscy korzystają z szatni i przebierają się w obuwie zamienne. Nie wolno trzymać ubrań w klasie. W szatni zachowujemy spokój i porządek. Nie wolno przebywać w szatni bez potrzeby.

 

2. Uczniowie oczekujący na lekcje oraz uczniowie po lekcjach korzystają ze świetlicy. Nie wolno w czasie lekcji przebywać na korytarzu.

 

3. Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Telefon na czas pobytu w szkole pozostaje wyłączony.

 

4. Na lekcje w-f nosimy obowiązkowo białą koszulkę i ciemne spodenki.

 

5. W szatni przy sali gimnastycznej zachowujemy porządek. Ubrania mają być powieszone na wieszakach, a tornistry ułożone na ławkach. Przedmioty wartościowe, portfele dajemy na przechowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

 

6.  Obiady na stołówce szkolnej należy spożywać w ciszy i w kulturalnej atmosferze. Uczniowie nie stosujący się do zasad, będą proszeni o opuszczenie stołówki.