Szkoła podstawowa w Goleszowie

 

Zarządzenia porządkoweZwolnienia z lekcji odbywają się tylko w formie pisemnej w zeszytach informacyjnych. Zeszyt ze zwolnieniem zostaje złożony w sekretariacie szkoły.
Każde zwolnienie lekarskie musi być wklejone do zeszytu.
Na boisko szkolne wychodzimy tylko podczas dużych przerw. Obowiązuje zakaz gry w piłkę na przerwach.
Na lekcje w-f nosimy obowiązkowo białą koszulkę i ciemne spodenki.
Wszyscy korzystają z szatni i przebierają się w obuwie zamienne. Nie wolno trzymać ubrań w klasie.
Uczniowie oczekujący na lekcje oraz uczniowie po lekcjach korzystają ze świetlicy. Nie wolno w czasie lekcji przebywać na korytarzu.
Dzieci siedzą na swoich miejscach przy odpowiednich stolikach – wprowadza się miejsca stałe dla uczniów – uczeń z danej klasy jest przypisany do ławki przez cały rok szkolny i odpowiada za swoje miejsce, ewentualne zniszczenia czy też dewastacje.
Ubrania w szatni będą wydawane tylko tym, którzy stoją w kolejce. Torby zostawiamy ułożone w szatni, a nie pod „nogami na korytarzu”,ewentualnie w wyznaczonej części korytarza. Zejście na obiad i do szatni musi się odbywać powoli – nie może być gonitw i popychania.
Zadania domowe odrabiamy na małej świetlicy (sala 1) pod opieką nauczyciela.
W szatni przy sali gimnastycznej zachowujemy porządek. Ubrania mają być powieszone na wieszakach, a tornistry ułożone na ławkach. Przedmioty wartościowe, portfele dajemy na przechowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
W czasie przerw, a także w czasie pobytu na świetlicy nie wolno opuszczać budynku szkoły.
Uczniowie, nie zapisani na zajęcia świetlicowe przebywają na boisku szkolnym przed lekcjami i po lekcjach na własną odpowiedzialność, są także zobowiązani do przestrzegania regulaminu boiska.
Obowiązkiem ucznia, który jest nieobecny w szkole z powodu choroby lub z innej przyczyny, jest uzupełnienie lekcji w zeszycie i w ćwiczeniach. Obowiązek nadrobienia zaległości dotyczy także uczestników zawodów sportowych.
Uczniowie z telefonu w sekretariacie mogą korzystać tylko w pilnych sprawach i nagłych wypadkach.
Uczniowie z ksero korzystają tylko w przypadku nieobecności w szkole, która jest spowodowana chorobą, zawodami sportowymi i tylko na polecenie nauczyciela.
Korzystamy z telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych na przerwach tylko w uzasadnionych przypadkach. Nie używamy tych urządzeń do gier, filmów, aplikacji.
Obiady na stołówce szkolnej należy spożywać w ciszy i w kulturalnej atmosferze.Uczniowie nie stosujący się do zasad, będą proszeni o opuszczenie stołówki.
Autor:admin