Szkoła podstawowa w Goleszowie

 

Uroczystość 2 czerwca 2012

1 września 2011 roku rozpoczął się kolejny rok szkolny - tak podobny do poprzednich, a jednak inny. Od pierwszych dni bowiem wszyscy myślami byli przy 2 czerwca, czyli dacie wyznaczonej na uroczyste obchody stulecia Szkoły Podstawowej w Goleszowie. Czy wszystko będzie gotowe na czas? Czy przybędą zaproszeni goście? Czy dopisze pogoda? Czy ten dzień będzie naprawdę wyjątkowy? Lekkie zdenerwowanie i niepokój, ale i podekscytowanie oraz radość z możliwości przeżywania takiego jubileuszu towarzyszyły wszystkim od początku września do samych obchodów. Aby wszystkie prace przebiegały sprawnie, powołano Komitet Organizacyjny uroczystości w składzie: Paweł Stanieczek (emerytowany nauczyciel)- przewodniczący, Barbara Romaniuk (dyrektor szkoły) - zastępca przewodniczącego, Dariusz Grzegorz Gołyszny (wicedyrektor szkoły) - zastępca przewodniczącego oraz Piotr Cichy, ks. Roman Dorda, ks. Adam Drożdż, Emilia Gibiec, Jan Gibiec, Władysława Holeksa, Krzysztof Glajcar, Dariusz Orawiec, Paweł Małysz, Janusz Stawarz, Jan Szczepański, Krzysztof Zielina. Jednym z większych przedsięwzięć było przygotowanie monografii szkoły. Tego zadania podjęło się kilka osób, przygotowując poszczególne rozdziały: Paweł Stanieczek „Szkoły goleszowskie - elementarne, wyznaniowe, potem powszechne”, Barbara Romaniuk „Szkoła Podstawowa w Goleszowie po II wojnie światowej”, Jan Szczepański „Zbiorcza Szkoła Gminna w Goleszowie”, Ryszard Gabryś „Szkoło! Szkoło!... Gdy cię wspominam, oczy mam pełne łez”, Emilia Gibiec „Leć pieśni w dal…”, Lucyna i Dariusz G. Gołyszni „Spółdzielnia Uczniowska Braterstwo”, „Osiągnięcia szkoły w latach 1980-2012”, Jan Gibiec „Aktywność ruchowa i sport szkolny na przestrzeni lat”, Piotr Cichy „Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Goleszowie w latach 1912-2012”, Aleksandra Stokłosa-Wapienik „W szkole też jest wesoło”. Do tych części dołączone zostały wspomnienia napisane przez kilku absolwentów szkoły - Marka Czyża, Karola Krzywonia, Józefa Matuszka i Anieli Tajner oraz wiersze Lidii Lankocz (dyrektora GOK-u) i absolwenta Pawła Małysza. Redagując kolejne części monografii, autorzy pracujący społecznie korzystali przede wszystkim z dostępnych źródeł szkolnych (kroniki szkoły, kroniki sportowe, księgi pamiątkowe, kroniki Spółdzielni Uczniowskiej) oraz z wielu materiałów udostępnionych przez mieszkańców Gminy Goleszów i absolwentów szkoły. Inne projekty związane z uroczystością stulecia rozdzielone zostały pomiędzy dyrekcję i nauczycieli. Powołano kilka zespołów d/s poszczególnych zadań. Przygotowaniem części artystycznej zajęli się Dariusz G. Gołyszny, Lucyna Gołyszny, Aleksandra Stokłosa-Wapienik oraz Karina Chwastek-Kamieniorz, Iwona Cichy, Małgorzata Jurek, Ryszard Pieszka i Alicja Szkutek. W skład zespołu zajmującego się zorganizowaniem wystaw weszły: Urszula Łamacz i Anna Szturc oraz Iwona Cichy, Janina Dorighi, Jolanta Goryczka, Dorota Wisełka. Za odświętny wystrój szkoły w dniu obchodów odpowiedzialne zostały: Urszula Łamacz oraz Małgorzata Gądek, Mariola Piwowarczyk, Małgorzata Serafin i Małgorzata Wania. Zespół, który miał przygotować prezentacje multimedialne i zeskanować zdjęcia z kronik szkolnych, tworzyli Piotr Cichy, Tomasz Beczała i Krzysztof Dorighi. Natomiast sprawami technicznymi zająć się mieli Andrzej Broda, Krzysztof Dorighi, Genowefa Gabzdyl i Ryszard Pieszka. Wszyscy wychowawcy i opiekunowie klas zobowiązali się do odpowiedniego przygotowania sal lekcyjnych, korytarzy szkolnych i świetlicy. W związku z przygotowywaniem wystaw dyrekcja szkoły i nauczyciele od początku roku szkolnego zwracali się wielokrotnie z apelem do uczniów, rodziców i innych mieszkańców Goleszowa o udostępnienie lub możliwość skorzystania z archiwalnych zdjęć, świadectw, legitymacji, dzienniczków ucznia, pamiętników i tym podobnych szkolnych pamiątek. Przez kilka miesięcy dokumenty zbierane były w bibliotece i sekretariacie. Zaczęły się prace nad pisaniem scenariusza części artystycznej, próby chórów i zespołów teatralnych. Zwrócono się też do wielu okolicznych firm o pomoc materialną w organizacji obchodów. Na początku maja przygotowania ruszyły pełną parą. Nad wejściem do szkoły zawieszono afisz zapowiadający jubileusz, zostały wysłane imienne zaproszenia do gości specjalnych (m.in. władz gminy i powiatu, przedstawicieli kuratorium, dawnych nauczycieli i absolwentów szkoły), a na terenie całej gminy rozklejono plakaty z planem uroczystości obchodów stulecia. W budynku szkolnym rozpoczęły się ostatnie porządki, przygotowanie sal lekcyjnych oraz korytarzy. W czytelni i sali nr 30 komponowano elementy wystaw: prace uczniów, sprzęty (np. stare ławki, piórniki, dzwonek), materiały archiwalne, zeskanowane zdjęcia absolwentów. Na zewnątrz szkoły uporządkowano trawniki, rabaty kwiatowe i drzewa. Chóry oraz zespoły teatralne i taneczne odbywały ostatnie próby ze strojami. Monografia została oddana do druku. Wszyscy zaczęli odliczać dni, a nawet godziny… 1 czerwca, po zajęciach klas z wychowawcami, odbyła się próba generalna części artystycznej. Rodzice pomogli zamontować scenę i ławki dla widzów na boisku szkolnym. Przygotowano wystrój sali gimnastycznej, na której krzątali się przedstawiciele Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta z Wisły odpowiedzialni za catering. Sprawdzono stan potrzebnego sprzętu technicznego. Do szkoły dotarł transport z wydrukowanymi monografiami i okolicznościowymi kubkami. Wszystko działało jak należy, jedynie na niebie pojawiały się ciemne chmury. Jednak wszyscy przygotowujący uroczystość, pełni optymizmu, z poczuciem odpowiednio zrealizowanego zadania, udali się do domów. Nadszedł wyczekiwany dzień- 2 czerwca 2012.
Autor:admin