Szkoła podstawowa w Goleszowie

 

Statut spółdzielni uczniowskiej

Postanowienia Ogólne
§ 1
 1. Spółdzielnia Uczniowska zwana dalej "spółdzielnią" jest organizacją uczniów , prowadzoną przez nich samodzielnie pod opieką nauczyciela - opiekuna i działa na podstawie statutu uchwalonego przez walne zgromadzenie lub przez członków - założycieli.
 2. Terenem działalności spółdzielni, jest Szkoła Podstawowa w Goleszowie.
 3. Spółdzielnia powinna zrzeszać co najmniej 20 członków.
 4. Statut po konsultacji z opiekunem i Radą Pedagogiczną, zatwierdza dyrektor szkoły.
 5. Zgłasza istnienie SU Kuratorowi i Wojewódzkiej Radzie Spółdzielni Uczniowskich oraz Krajowej Radzie Spółdzielczej.
Cel i zakres działania
§ 2
 1. kształtowanie umiejętności zespołowego działania i gospodarowania w warunkach gospodarki rynkowej
 2. prowadzenie działalności gospodarczej a szczególnie handlowej , usługowej ,
 3. kształtowanie nawyków oszczędzania oraz celowego wykorzystywania wypracowanej nadwyżki -bilansowej
 4. organizowanie wzajemnej pomocy i zaspokajanie materialnych. i kulturalnych potrzeb członków
 5. propagowanie idei spółdzielczości w środowisku szkolnym.
§ 3

Spółdzielnia współdziała z innymi organizacjami, działającymi na terenie szkoły.


§ 4

Spółdzielnia może inicjować i prowadzić działalność np. w następujących dziedzinach :

 1. wytwarzania , stosownie do warunków i umiejętności młodzieży, pomocy dydaktycznych dla potrzeb szkoły i innych. zainteresowanych spółdzielni,
 2. działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska,
 3. organizowanie zakupu i sprzedaży towarów , a szczególnie przyborów szkolnych. , podręczników oraz sprzętu sportowego , turystycznego i.t.p.,
 4. udzielanie pomocy finansowej lub zaopatrywania w podręczniki i przybory szkolne członków spółdzielni będących w trudnych warunkach materialnych,
 5. prowadzenia pod opieką banku współpracującego szkolnej kasy oszczędności jako jednego z działów pracy spółdzielni.
Strony: 1 2 3 4 5 Następna »