Szkoła podstawowa w Goleszowie

 

Rada RodzicówSkład Rady Rodziców:

Przewodniczący:Jarosław Bodak
Z-ca przewodniczącego: Tomasz Sembol, Olga Smoleń
Skarbnik: Monika Macura
Sekretarz: Hanna Kozieł
zmiana konta Rady Rodziców
Konto Rady Rodziców:
BS Cieszyn O/Goleszów
84 8113 1020 2002 0048 8358 0001

Stan konta na dzień 15 września 2020r. 33169,47

Rada Rodziców ufundowała dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2020/2021 klasę 1 - Rogi obfitości.