Szkoła podstawowa w Goleszowie

 

Kółka zainteresowań

Zajęcia rozwijające

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Kółko szachowe

Szkolne koło sportowe

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Kółko polonistyczne

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Kółko teatralne

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Kółko teatralne

Kółko czytelniczo-artystyczne

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Kółko muzyczne

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Kółko plastyczne

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze -

Kółko matematyczne -

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Kółko czytelnicze

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Zajęcia rozwijające

Kółko muzyczno-taneczne

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Kółko historyczne

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Kółko polonistyczne

Kółko języka angielskiego