Szkoła podstawowa w Goleszowie

 

projekt maskotki na logo - Zuzia Kubica w r. szk. 2017/18 uczennica klasy 2a

projekt maskotki na logo - Zuzia Kubica w r. szk. 2017/18 uczennica klasy 2a
  

INFORMACJEW roku szkolnym 2021/2022
świetlica czynna
od 6:45-16:15


Wychowawcy świetlicy
mgr Agnieszka Gołyszny
mgr Joanna Szołtys
mgr Lucyna Gołyszny
mgr Monika Kiełbicka
mgr Jolanta Goryczka


„Świetlica wita was,
Tu szybko mija czas.
Radosny uśmiech dzieci,
Jak ptak ku słońcu leci.
Na twarzach uśmiech promienny,
Dla nas jest zawsze bezcenny.
Więc przyjdź do naszej świetlicy,
Najweselszej w okolicy!”
O naszej świetlicy


Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Stwarza warunki do wypoczynku, relaksu, odrobienia prac domowych i zjedzenia posiłku.

Zajęcia świetlicowe organizowane są
od poniedziałku do piątku od 6:45 do 16:15


Świetlica szkolna zajmuje dwa do tego celu wyodrębnione pomieszczenia znajdujące się w suterenach szkoły. Wyposażenie sali przystosowane jest do charakteru prowadzonych w niej zajęć. Oprócz stolików, przy których odbywają się zajęcia plastyczne oraz zajęcia z wykorzystaniem gier planszowych i układanek, znajduje się kącik czytelniczy. Sala wyposażona jest również w sprzęt RTV. Zajęcia sportowe odbywają się głównie na boisku szkolnym. W sali znajdują się tablice o charakterze dekoracyjnym nawiązujące do tematyki zajęć oraz służące ekspozycji prac dzieci. Praca wychowawczo – dydaktyczna odbywa się według planu pracy świetlicy z podziałem na tematy na miesiące i zgodnie z rocznym planem pracy szkoły. Dotyczą zarówno najbliższego otoczenia dziecka jak i obejmują wiadomości o Polsce, jej miejscu w Europie oraz nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń. W naszej świetlicy prowadzone są następujące zajęcia: - rozwijające umiejętności manualne – zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie itp. - zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe dziecka – czytanie książek, bajek, baśni, opowiadań, wierszy, oglądanie programów i filmów edukacyjnych dla dzieci, krzyżówki, zagadki, rebusy, gry dydaktyczne i edukacyjne, zabawy tematyczne, rozmowy i pogadanki z dziećmi; - zajęcia muzyczno - taneczne – zabawy taneczne, zabawy ruchowe przy muzyce; - gry i zabawy sportowe – szachy, tenis stołowy, zabawy z piłka, zabawy ze skakanką, hula hop, zabawy na boisku szkolnym, konkurencje indywidualne i zespołowe; - zajęcia relaksujące – relaks przy muzyce, dowolne zabawy dzieci, oglądanie bajek, spacery; Świetlica szkolna oferuje uczniom pomoc w nauce, w odrabianiu zadań domowych, rozwija zainteresowania i zamiłowania dzieci oraz wspiera działalność poznawczą i artystyczną. Dzieci co roku wykonują kartki świąteczne, przygotowują przedstawienia z okazji Dnia Zdrowia. Świetlica nawiązała również współpracę z schroniskiem dla zwierząt „Azyl” w Cieszynie i zorganizuje zbiórkę karmy, kocy dla zwierząt. Ponadto wychowawcy angażują dzieci w akcję „Góra Grosza” oraz zbiórkę makulatury i zużytych baterii. Cele i zadania zespołu Świetliki to: - rozbudzanie zainteresowań i umiejętności tanecznych, - wdrożenie do efektywnego spędzania czasu wolnego na świetlicy, - kształtowanie ekspresji ruchowej, - integracja grupy, - przezwyciężanie przez dzieci wewnętrznych ograniczeń i barier przed publicznością.