Szkoła podstawowa w Goleszowie

 

Statut i regulaminy
Statut Szkoły Podstawowej w Goleszowie i WSO znajduje się również w zakładce BIP